برگه‌ها

پیوندها

پیوندها

یکی از قسمت های مشترک همه ی وب سایت ها، بخش "پیوندها" هست. در این بخش به نوعی صاحب وب سایت نشان می دهد که با چه سایت هایی پیوند و ارتباط دارد. به عنوان مثال قسمت پیوندهای سایت یک استاد دانشگاه، می تواند آدرس وب سایت دانشگاهی که در آن تدریس می کند، آدرس وب سایت وزارت علوم، آدرس وب سایت همکاران و احیانا آدرس وب سایت همایش هایی که در آن شرکت کرده، باشد.

البته این موضوع ممکن است دوطرفه و متقابل هم باشد و وب سایت هایی که در بالا از آن ها نام برده شد، آدرس وب سایت این استاد دانشگاه را هم در قسمت پیوندهایشان قرار دهند. (که اصطلاحا به اینکار تبادل لینک می گویند.)

پیوندها از چند جهت اهمیت دارد، نخست از این جهت که ارتباط یک وب سایت را به سایت های دیگر نشان می دهد (به نوعی می توان گفت از آن وب سایت ها اعتبار می گیرد) دوم آنکه این کار می تواند از نظر سئو بسیار مفید بوده و یک پارامتر مثبت تلقی شود. (البته به شرطی که اینکار به اندازه ی متعارف انجام شود.)

پیوندها می تواند بصورت متنی و یا تصویری باشد. دارای عنوان و توضیحات تکمیلی بوده و یا صرفا یک url باشد.

یکی از امکانات پکیچ طراحی سایت upservers، امکان قرار دادن پیوند ساده (متنی) و پیوند حرفه ای (تصویری) است. که بنا به نیاز کاربران در سایت قرار می گیرد.