برگه‌ها

فرم

فرم

چگونگی نمایش محتوا، یکی از مهم در هر وب سایت می باشد. ارائه ی مطالب سایت با حالت های مختلف، هم باعث ایجاد تنوع در سایت شده و هم جلوی بصری سایت و جذابیت وب سایت را افزایش می دهد. یکی از مواردی که می تواند کاربرد زیادی داشته باشد، استفاده از "فرم" های مختلف است.

فرم ها کاربردهای زیادی دارند، می توانند درک بهتری از مطلب به مخاطب بدهند و باعث افزایش زیبایی و ایجاد تنوع در سایت شوند. برای ارائه ی ویژگی های یک محصول یا موضوع خاص، مقایسه ی چند پارامتر دو موضوع و... می تواند از فرم های مختلف (بنا به شرایط خاص خود) استفاده نمود.

یکی دیگر از کاربردهای فرم ها، گرفتن اطلاعات از مخاطبین است که این کار می تواند به حالت های مختلف انجام شود، یکی از مواردی که در همه ی وب سایت ها وجود دارد، بخش "ارتباط با ما" (تماس با ما) است، در این بخش جز اطلاعات میزبان، فرمی برای ارتباط افراد با مدیر وب سایت وجود دارد که میتواند دارای فیلدهای مختلفی باشد و بنا به خواست و سلیقه ی هر سایت، تعدادی از فیلدها الزامی و یا اختیاری باشند.

این حالت ساده ای از فرم است، فرم ها می توانند حالت های پیچیده تری هم داشته باشند، به عنوان مثال در فرم ارتباط با ما کاربر بتواند انتخاب کند که با چه قسمتی از سایت می خواهد ارتباط برقرار کند. (مدیریت، پشتیبانی و...) و یا مخاطب برای هر هدف خاصی (مانند استخدام و یا...) فرمی را که دارای فیلدهای مختلف است، پر کند. بعضی از فیلدهای فرم مانند نام و نام خانوادگی قابل نوشتن باشند، بعضی فیلد ها مانند مدرک تحصیلی حالت انتخابی داشته باشند، بعضی فیلدها مانند شماره تلفن یا ایمیل فقط موارد مربوط به خود (یک فرمت خاص) را قبول کنند و...

یکی از قابلیت های پکیچ طراحی سایت upservers، فرم های ساده و پیشرفته است که مطابق با نیاز وب سایت طراحی و در سایت مورد استفاده قرار می گیرد.