برگه‌ها

اسلایدشو

اسلایدشو

یکی از المان های مرسوم و متداول اکثر وب سایت ها " اسلایدشو " یا تصویر متحرک می باشد. که هم باعث زیبایی و افزایش جلوه ی بصری سایت شده، هم به علت اندازه ی بزرگ میتواند جنبه ی اطلاع رسانی و آگاه کردن کاربران از آخرین و مهمترین مطالب سایت را داشته باشد.

با نگاهی مختصر به سایت های اینترنتی، خواهیم دید اسلایدشوی سایت ها بنا به کارکرد و هدف سایت مختلف و متفاوت است، سایت های خبری اغلب از اسلایدشوهایی استفاده میکنند که آخرین اخبار مهم را نشان دهد. (که معمولا یک سوم اندازه ی اصلی را به خود اختصاص میدهد) اغلب بدون افکت و حالت خاصی اسلایدها از سمت چپ به راست حرکت کرده و مطالب مهم را برای کاربران نمایش می دهند، ولی اکثر سایت های شرکتی از جنبه ی دیگر اسلایدشوها استفاده میکنند و سعی میکنند با استفاده از اسلایدشوهای بزرگ، در همان لحظه ی اول مخاطب را به خود جذب کنند. معمولا اسلایدشوی این قبیل سایت ها، بزرگ بوده و شعار اصلی سایت یا خدمات اصلی آنها را نمایش میدهد. اسلایدشوها می توانند مانند اسلایدشوی زیر ساده بوده:

و یا حالت خاص و متفاوتی داشته باشند، به این صورت که تک تک المان ها و پارامترهای آن باید تعریف شده و برای همه ی آنها داستانی نوشته شود، (با کمی اغراق، حالتی نزدیک به ساخت یک انیمشین کوتاه !) به دلیل پیچیدگی فنی این نوع از اسلایدشوها، معمولا کمتر از آن استفاده میشود، اغلب سایت هایی که میخواهند استفاده ی زیادی از اسلایدشو کنند و به اصلاح بار زیادی روی اسلایدشو قرار دهند، روی این نوع اسلایدشو سرمایه گذاری کرده و آنها را طراحی میکنند.

مشاهده ی اسلایدشوی حرفه ای

یکی از امکانات پکیچ های طراحی سایت، "اسلایدشو" می باشد که بنا به درخواست مشتریان محترم، برای وب سایت آنها ایجاد می شود.

امکان تنظیم سرعت اسلایدها، اتوماتیک بودن یا نبودن شروع نمابش اسلایدها، امکان قرار دادن متن روی اسلاید، امکان اتصال اسلاید به یکی از صفحات سایت جزء ویژگی ها و امکانات اسلایدشو می باشد.