برگه‌ها

آمار بازدید وب سایت

آمار بازدید

آمار بازدید

شاید بتوان گفت یکی از مهمترین ترین اهداف ایجاد سایت جذب مخاطبین می باشد، موضوعی که به همان اندازه که خوب و جذاب است، سخت و مشکل نیز هست.

جدا از اینکه باید چه مطالبی را در سایت منتشر نمود، چگونه باید این کار را انجام داد، و از چه نوع عکس ها و راه هایی برای جذابیت بیشتر استفاده کرد، آنالیز و مشاهده ی بازخورد کاربران هم اهمیت دوچندان دارد زیاد نشان میدهد که آیا راه درستی را در پیش گرفته ایم یا نه...

یکی از مهمترین پارامترهای آنالیز و تحلیل و تجزیه ی سایت، توجه به آمار بازدید سایت می باشد، موضوعی که خیلی از صاحبان سایت توجه چندانی به آن ندارند.

آمار بازدید وب سایت

آمار بازدید

هرچند آمار بازدید یک سایت به طور مطلق نمیتواند تعیین کننده باشد، اما آن را می توان معیار کمی مناسبی برای بررسی سطح و کیفیت یک وب سایت تلقی نمود، به طور کلی موضوع "آمار بازدید" یک وب سایت را می توان به دو قسمت آمار کلی و آمار جزئی تقسیم نمود:

آمار کلی یعنی یک وب سایت چند بازدیدکننده و چند بازدید دارد؟ (چند نفر و هر کدام چند بار به سایت مراجعه نموده اند؟) چند درصد بازدیدکننگان سایت به طور مستقیم، چند درصد از طریق موتورهای جستجو و چند درصد از طریق سایت های دیگر به سایت شما رسیده اند؟

و آمار جزئی یعنی مخاطبین وب سایت شما با جستجوی چه کلماتی در موتورهای جستجو به سایت شما رسیده اند؟ و یا مخاطبین بیشتر از چه سایت های دیگری به وب سایت هدایت شده اند؟ بیشترین و آخرین مطالبی که توسط مخاطبین شما دیده شده اندف کدام اند؟ و...

شما با داشتن این آمار میتوانید تحلیل خوبی از وب سایتتان بدست آوردید و نقاظ ضعف و قوت خود را شناسایی و برای رفع و تقویت آنها تلاش کنید.

یکی از امکانات پکیج های طراحی وب سایت، ارائه ی آمار دقیق بازدید (به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه، سالیانه - سایت های ارجاع دهنده، وروردی از موتورهای جستجوگر و...) می باشد.