شبکه های اجتماعی

یکی از اساسی ترین تغییرات حوزه ی اینترنت، پیدایش و رشد و توسعه ی شبکه های اجتماعی است. به جرئت می توان گفت سایتی که خود را با شبکه های اجتماعی (فیسبوک، توئیر، گوگل پلاس و لینکدین که بیشتر در کشور ما رواج دارند) هماهنگ نکند را میتواند جزء نسل قدیمی به حساب آورد.

شبکه های اجتماعی در ابتدا محلی برای ایجاد ارتباط دوستانه میان افراد بود، اما با افزایش ضریب نفوذ این شبکه های به بستری برای انتقال محتوا تبدیل شد و مورد توجه جدی گوگل و صاحبان وب سایت های اینترنتی قرار گرفت، به طوریکه در حال حاضر یکی از فاکتورهای مهم گوگل برای آنالیز و رتبه دهی به وب سایت ها، میزان حضور آنها در شبکه های اجتماعی است.

از این رو حضور در شبکه های اجتماعی امروزه به یک ضرورت (و نه پوئن مثبت!) برای وب سایت تبدیل شده است. تا مدتی قبل، این حضور مترادف بود با داشتن یک صفحه ی اختصاصی در شبکه های اجتماعی، اما امروزه معنای گسترده تری پیدا کرده.

یکی از موضوعاتی که مورد توجه زیاد طراحان وب سایت قرار گرفته است، نحوه ی حضور وب سایت در شبکه های اجتماعی است. امروزه به اشترک گذاری مطالب سایت در شبکه های اجتماعی نه تنها یک قابلیت و امتیاز مثبت، بلکه یک ضرورت است.

هر چند نحوه ی ارتباط سایت با شبکه های اجتماعی متفاوت است ولی این ارتباط در حد حداقلی برای هر وب سایتی لازم و ضرورتی است.

از همین رو در طراحی سایت و پکیچ های upservers توجه ویژه ای به موضوع شبکه های اجتماعی شده است.