برگه‌ها

هاست آلمان (cPanel)

هاست آلمان سی پنل سرور لینوکس

  • سرویس
  • پهنای باند
  • اکانت FTP
  • اکانت ایمیل
  • کنتل پنل
  • Parked Domain
  • Addon Domain
  • MySQL Database
  • قیمت سالیانه
  • 100MB
  • 1000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • cPanel
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۵۰ هزار تومان
  • 200MB
  • 2000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • cPanel
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۶۵ هزار تومان
  • 300MB
  • 3000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • cPanel
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۷۵ هزار تومان
  • 500MB
  • 5000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • cPanel
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۸۵ هزار تومان
  • 1GB
  • 10GB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • cPanel
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۱۱۰ هزار تومان
  • 2GB
  • 20GB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • cPanel
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۱۴۵ هزار تومان
  • سرویس
  • پهنای باند
  • اکانت FTP
  • اکانت ایمیل
  • کنتل پنل
  • Parked Domain
  • Addon Domain
  • MySQL Databases
  • قیمت سالیانه
  • 3GB
  • 30GB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • Direct Admin
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۱۸۰ هزار تومان
  • 4GB
  • 40GB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • Direct Admin
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۱۹۵ هزار تومان
  • 5GB
  • 50GB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • Direct Admin
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۲۳۰ هزار تومان
  • 8GB
  • 80GB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • Direct Admin
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۳۲۵ هزار تومان
  • 10GB
  • 100GB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • Direct Admin
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۳۷۵ هزار تومان

ویژگی ها و امکانات

آپ تایم

آپ تایم

آپ تایم بالا و ۹۹%

فعال سازی آنی

فعال سازی آنی

فعال سازی آنی هاست پس از پرداخت

دیتاسنتر

دیتاسنتر

استفاده از دیتاسنتر قدرتمند و مطمئن

قیمت

قیمت

قیمت رقابتی

تجربه

تجربه

تجربه ی شش سال فعالیت حرفه ای در زمینه ی هاستاینگ

امنیت

امنیت

امنیت بالا و قابل اعتماد

کنترل پنل

کنترل پنل

استفاده از سیستم cPanel

Demo

سیستم مدیریت محتوا

سیستم مدیریت محتوا

پشتبیانی

پشتبیانی

پشتیبانی مطمئن و پاسخگو

قدرت

قدرت

سرورهای قدرتمند با استفاده از آخرین تکنولوژی ها

سایر مشخصات سرویس های هاست آلمان - سی پنل

        • تمامی سرویس ها دارای Email، Subdomain و Parked Domain نامحدود می باشند.
        • هر سرویس، قابلیت میزبانی یک وب سایت را دارد.
        • سرویس های میزبانی سی پنل آلمان در لحظه و پس از پرداخت فاکتور، ایجاد می شوند.

هاست آمریکا (cPanel)

هاست آمریکا سی پنل سرور لینوکس

  • سرویس
  • پهنای باند
  • اکانت FTP
  • اکانت ایمیل
  • کنتل پنل
  • Parked Domain
  • Addon Domain
  • MySQL Database
  • قیمت سالیانه
  • 100MB
  • 1000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • cPanel
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۵۰ هزار تومان
  • 200MB
  • 2000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • cPanel
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۶۵ هزار تومان
  • 300MB
  • 3000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • cPanel
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۷۵ هزار تومان
  • 500MB
  • 5000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • cPanel
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۸۵ هزار تومان
  • 1GB
  • 10GB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • cPanel
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۱۱۰ هزار تومان
  • 2GB
  • 20GB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • cPanel
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۱۴۵ هزار تومان
  • سرویس
  • پهنای باند
  • اکانت FTP
  • اکانت ایمیل
  • کنتل پنل
  • Parked Domain
  • Addon Domain
  • MySQL Databases
  • قیمت سالیانه
  • 3GB
  • 30GB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • Direct Admin
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۱۸۰ هزار تومان
  • 4GB
  • 40GB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • Direct Admin
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۱۹۵ هزار تومان
  • 5GB
  • 50GB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • Direct Admin
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۲۳۰ هزار تومان
  • 8GB
  • 80GB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • Direct Admin
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۳۲۵ هزار تومان
  • 10GB
  • 100GB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • Direct Admin
  • نامحدود
  • ندارد
  • نامحدود
  • ۳۷۵ هزار تومان

ویژگی ها و امکانات

آپ تایم

آپ تایم

آپ تایم بالا و ۹۹%

فعال سازی آنی

فعال سازی آنی

فعال سازی آنی هاست پس از پرداخت

دیتاسنتر

دیتاسنتر

استفاده از دیتاسنتر قدرتمند و مطمئن

قیمت

قیمت

قیمت رقابتی

تجربه

تجربه

تجربه ی شش سال فعالیت حرفه ای در زمینه ی هاستاینگ

امنیت

امنیت

امنیت بالا و قابل اعتماد

کنترل پنل

کنترل پنل

استفاده از سیستم cPanel

Demo

سیستم مدیریت محتوا

سیستم مدیریت محتوا

پشتبیانی

پشتبیانی

پشتیبانی مطمئن و پاسخگو

قدرت

قدرت

سرورهای قدرتمند با استفاده از آخرین تکنولوژی ها

سایر مشخصات سرویس های هاست آمریکا - سی پنل

    • تمامی سرویس ها دارای Email، Subdomain و Parked Domain نامحدود می باشند.
    • هر سرویس، قابلیت میزبانی یک وب سایت را دارد.
    • سرویس های میزبانی سی پنل آمریکا در لحظه و پس از پرداخت فاکتور، ایجاد می شوند.