میزبانی DirectAdmin

شروع از
200,000 ریال
سالانه
100MB - DirectAdmin


100 مگابایت فضای میزبانی
1000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
300,000 ریال
سالانه
200MB - DirectAdmin


200 مگابایت فضای میزبانی
2000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
350,000 ریال
سالانه
300MB - DirectAdmin


300 مگابایت فضای میزبانی
3000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
400,000 ریال
سالانه
500MB - DirectAdmin


500 مگابایت فضای میزبانی
5000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
165,000 ریال
سه ماهه
1GB - DirectAdmin


1 گیگابایت فضای میزبانی
10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
225,000 ریال
سه ماهه
2GB - DirectAdmin


2 گیگابایت فضای میزبانی
20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
90,000 ریال
ماهانه
3GB - DirectAdmin


3 گیگابایت فضای میزبانی
30 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
105,000 ریال
ماهانه
4GB - DirectAdmin


4 گیگابایت فضای میزبانی
40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
115,000 ریال
ماهانه
5GB - DirectAdmin


5 گیگابایت فضای میزبانی
50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
135,000 ریال
ماهانه
8GB - DirectAdmin


8 گیگابایت فضای میزبانی
80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
150,000 ریال
ماهانه
10GB - DirectAdmin


10 گیگابایت فضای میزبانی
500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
180,000 ریال
ماهانه
DirectAdmin - 20GB


20 گیگابایت فضای میزبانی
150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود